Guido Busch
jouw online-jobcoach

Duidelijkheid voor baan, carrière en persoonlijke ontwikkeling

Personen die te weten willen komen wat hun sterke punten en hun potentieel zijn of die een carrièreswitch willen maken. Zakelijke partnerschappen waarin de partners elkaar beter willen begrijpen. Of een onderzoek naar de dynamiek van een team. Elk consultpakket wordt zodanig samengesteld dat het volledig is toegespitst op de behoefte.

Zo gaat een consult in zijn werk

Tijdens een gratis eerste consult bekijken we of we een goede klik hebben en wat precies jouw verwachtingen zijn. Na het boeken van het gewenste consultpakket ga ik aan de slag met de door jou verstrekte gegevens over je geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats. Ik bereken je persoonlijke Human Design Chart en evalueer je individuele kenmerken.
In een eerste gesprek licht ik deze resultaten toe en bespreken we hoe je deze het beste kunt in de praktijk kunt brengen. Natuurlijk ontvang je ook een PDF-bestand met de samenvatting van het consult.
Het implementeren van de resultaten in het dagelijks leven is een proces dat tijd vergt. Gedurende deze periode kunnen er aanvullende vragen of kwesties rijzen. Binnen drie maanden na het eerste gesprek bij een persoonlijkheids- of business-analyse gaan we deze vragen in een tweede gesprek bespreken, of we gaan dieper in op afzonderlijke onderwerpen die voor jou van bijzonder belang zijn.

Living YOUR design

CURSUS: Wil je meer weten over hoe je jouw individuele Human Design-persoonlijkheidsprofiel in de praktijk kunt brengen?
Een tweedaagse basiscursus Living Your Design legt de grondbeginselen uit van het Human Design System.

€ 360,-

In een kleine groep leren we online de grondbeginselen van het Human Design System aan met behulp van de Charts van de deelnemers en andere voorbeelden. Op die manier leer je niet alleen je eigen horoscoop beter kennen, maar kom je er ook achter dat andere mensen totaal anders kunnen zijn en waarom dat zo is.

De belangrijkste aandachtspunten zijn:
Oorsprong en bouwstenen van het Human Design System
Wat zijn de 4 verschillende types in het Human Design System?
Hoe verschillen deze van elkaar?
Welke specifieke kenmerken heeft elk type?
Wat zijn de verschillende manieren om beslissingen te nemen?
Wat zijn de thema's van de negen verschillende centra in een Chart?
Uiteraard is er ook voldoende tijd voor het beantwoorden van vragen.

Nieuwe cursusdata voor 2022 in voorbereiding

Alle cursussen zijn online van 10:00 uur tot 18:00 uur
Je kunt je aanmelden via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar info (at) guido-busch.de

De KERN van de zaak

COMPACT ADVIES: In je leven gebeuren er regelmatig bepaalde uitdagingen of problemen? Of je hebt een actuele en concrete vraag over je leven of je baan?
Een kort en bondige analyse met behulp van het Human Design systeem of de astrologie levert duidelijkheid.

€ 95,-

In het voorbereidend gesprek leg je je vraag of situatie uit. Met je geboortegegevens zal ik vervolgens je Human Design chart en je astrologisch radix analyseren naar kenmerken die verklaren wat er momenteel in jouw leven gebeurd. De resultaten van de analyse en mogelijke oplossingen zal ik in een (één uur durend) online-gesprek uitleggen.

Ontdek en benut JOUW potentieel

Wil je meer weten over je uniciteit?
Aan de hand van de PERSOONLIJKHEIDSANALYSE (Human Design Reading) leer je jezelf beter kennen.
OF:
Je wilt jouw kansen op werk en carrière evalueren en verbeteren?
De HUMAN DESIGN BUSINESS COACHING toont aan hoe jij functioneert in jouw baan en hoe je jouw potentieel beter kunt benutten.

€ 180,- per consult

De HUMAN DESIGN PERSOONLIJKHEIDSANALYSE (Human Design Reading) laat je zien wie je werkelijk bent:
Hoe neem ik de juiste beslissingen?
Welke kwaliteiten onderscheiden mij?
Op welke vlakken kan ik beïnvloed en geconditioneerd worden door andere mensen?
Welke leefomgeving en voeding zijn bevorderlijk voor mijn welzijn?

De persoonlijke HUMAN DESIGN BUSINESS-COACHING (BG5) laat zien hoe jij in je huidige baan functioneert:
Hoe neem ik de juiste beslissingen?
Ben ik een teamspeler? Is dit de juiste werkomgeving voor mij?
Kan ik leiding geven aan teams?
Beschik ik over het potentieel om leiding geven aan grotere groepen en afdelingen?
Ben ik meer een "Einzelgänger“? Is zelfstandig ondernemerschap een goede keuze voor mij?
Wat zijn mijn sterke punten?
Wat zijn mijn zwakke punten en hoe kan ik deze in mijn voordeel gebruiken?
Welke werkomgeving is nuttig voor mij?
Wat motiveert mij, hoe zie ik mijzelf en hoe zie ik anderen?

Omgaan met conflicten

Je zakenpartner is heel anders dan jij en je vraagt je af hoe je daar het best mee om kunt gaan?
De BUSINESS PARTNERSCHAPSANALYSE verklaart waarom jullie allebei anders zijn.

€ 380,-

Met welke individuele problemen heb ik te maken en over welke vaardigheden beschik ik?
Wat betekent dit voor het partnerschap?
Waar is er kans op conflicten?
Wie speelt welke rol in het zakelijke partnerschap?
Hoe moeten we samenwerken?

Inclusief twee consultingsessies. In het eerste consult presenteer ik de resultaten van de Human Design-analyses en licht ik deze toe. Binnen drie maanden gaan we dieper in op de bovenstaande onderwerpen tijdens een tweede gesprek. Zo zorgen we ervoor dat de implementatie optimaal verloopt.

De TEAM-dynamiek versterken

Een team is niet alleen de optelsom van de afzonderlijke teamleden. Een team ontwikkelt een eigen dynamiek.
DE HUMAN DESIGN TEAMANALYSE (Penta analyse) verklaart deze dynamiek en brengt de sterke en de zwakke punten van het team aan het licht.

Op aanvraag

Bij de Human Design-teamanalyse gaat het minder om de persoonlijke expertise van de teamleden, maar om hun individuele invloed op de teamdynamiek. Deze dynamiek kan het team versterken of, in het ergste geval, disfunctioneel maken. Uiteindelijk bepaalt deze dynamiek het succes of het falen van een team. Elk teamlid heeft op verschillende punten invloed deze dynamiek. Een Human Design-teamanalyse onderzoekt of en waar binnen de teamenergie sprake is van dergelijke zwakke punten. De analyse laat in detail zien welke teamkwaliteiten ontbreken of onderontwikkeld zijn. Aan de hand van de analyse kunnen deze aspecten van buitenaf aangevuld worden. Afhankelijk van de zaak kan een groepshoroscoop nog aanvullende informaties leveren.

Je NIEUWE carrière

Wil je een carrièreswitch maken?
Omdat je je niet meer kan identificeren met je huidige baan? Je voert je werkzaamheden routinematig uit en wacht eigenlijk de hele week op het weekend? De branche is aan het veranderen en je bent op zoek naar alternatieven? Jij bent veranderd, het bedrijf ook en er is geen sprake meer van een goede match?

€ 580,-

Het gaat dus om je ROEPING. Een holistisch loopbaanconsult kan je in zo'n situatie helpen. De basis is de Human Design business-coaching. Naast dit consult wordt je cv op het gebied van opleiding, hobby's en belangrijke gebeurtenissen in je leven geëvalueerd. Hier voeg ik dan nog informatie uit de astrologie aan toe. Het totaal resulteert in een synthese, waarmee mogelijke beroepsvelden voor jou kunnen worden bepaald.

Inclusief gratis eerste consult en twee coachingsessies. In de eerste sessie presenteer ik de resultaten van de Human Design business-analyse, de evaluatie van je cv, de belangrijkste astrologische thema's en mogelijke broepsvelden en licht ik dit alles toe. Binnen drie maanden gaan we dieper in op de afzonderlijke punten en behandelen we je individuele vragen tijdens een tweede gesprek. Zo zorgen we ervoor dat de implementatie optimaal verloopt.

Opmerking: Aangezien de Human Design business coaching deel uitmaakt van dit consult, hoef je alleen het verschil te voldoen indien je de Human Design business coaching vooraf boekt.

Praktijkvoorbeeld: Een team vertraagt

Een Penta-analyse toont de sterke en zwakke punten van een team. Het succes van een team hangt niet alleen af van de professionele bekwaamheid van de individuele teamleden, bepaalde teamkwaliteiten moeten ook op betrouwbare wijze aanwezig zijn. Dit zijn geen persoonlijke kwaliteiten van de teamleden, maar ze worden niettemin energiek door hen in de groep ingebracht en zijn dus voor iedereen beschikbaar. Gebrek aan kenmerken of kwaliteiten maakt de groep disfunctioneel.
In het volgende voorbeeld van een projectteam waren het ervaren professionals die al enige tijd in het bedrijf werkten en elkaar allemaal al persoonlijk kenden. Toch was de "chemie" in de groep niet goed. Er waren vaak ruzies en breuken, er was geen teamgeest en als gevolg daarvan werden de projectmijlpalen niet gehaald. Aanmaningen van de directie brachten geen verbetering in de situatie.
Uit de Penta-analyse van het projectteam bleek dat bijna alle teamkwaliteiten aanwezig waren - behalve "betrouwbaarheid". In de Penta-analyse betekent betrouwbaarheid dat alles en iedereen in het team moet worden aanvaard. Op die manier kan betrouwbaarheid ontstaan ten aanzien van alle processen en mensen binnen het team en wordt het team van buitenaf als aantrekkelijk ervaren.
Om deze leemte op te vullen, moest een andere persoon zich bij de groep voegen om het onderwerp betrouwbaarheid energiek in te brengen. Zoals hierboven vermeld, heeft dit niets te maken met de persoonlijke betrouwbaarheid van deze persoon of van de vorige teamleden. De uitdaging was nu om binnen het bedrijf een geschikt persoon te vinden. Verscheidene professioneel geschikte kandidaten werden gescreend voor de vereiste penta -eigenschappen op basis van hun lovende grafiek. In feite zou een technisch geschikt persoon die het ontbrekende onderwerp "betrouwbaarheid" zou kunnen behandelen, in een andere afdeling kunnen worden gevonden. Om budgettaire redenen was het echter niet wenselijk de omvang van het team te vergroten.
De oplossing bestond erin een personeelslid uit het team te verwijderen zonder een nieuwe lacune in de teamkenmerken te creëren. Er was inderdaad zo'n werknemer. Bovendien was hij door zijn typologie (zoals de meeste mensen) sowieso ongeschikt om in een team te werken. Gelukkig was hij al in gesprek om een leidende rol op zich te nemen in een andere afdeling van het bedrijf. Deze promotie werd vervroegd. De vereiste werknemer van de andere afdeling is tegelijkertijd overgeplaatst naar het projectteam. Op die manier blijven de personeelskosten van het team ongewijzigd en is het "gat" in de betrouwbaarheid niettemin gedicht. De onderstaande grafieken tonen de kwaliteit van het vorige en het nieuwe projectteam.
Het resultaat was dat de aanwezigheid van de nieuwe werknemer de aanvaarding van de individuele teamleden onder elkaar verbeterde. Er waren minder geschillen en mislukkingen, zodat het project uiteindelijk met succes en op tijd werd voltooid. De Penta analyse was in staat om de teamdynamiek snel en doelgericht aanzienlijk te verbeteren zonder langdurige coaching- of bemiddelingssessies te moeten houden.

Korte check voor een mogelijke samenwerking

Tijdens een eerste gratis consult bekijken we waar je nu staat en welke verwachtingen je hebt van mijn consults.
Vul het contactformulier in en ik neem contact met je op om een afspraak te maken voor een eerste consult.

Aan de slag

Jouw eerste stap naar meer duidelijkheid - ik kijk ernaar uit om je te leren kennen:
Je naam *
Je e-mailadres *
Waar hou je je mee bezig? *
Ik ga akkoord met de verklaring inzake gegevensbescherming
Versturen