Guido Busch
jouw online-jobcoach

Het Human Design Systeem

Een synthese, de optelsom van alle componenten, is meer dan de afzonderlijke componenten op zichzelf. Het Human Design systeem is zo'n synthese. Dit systeem combineert de methoden van de Westerse astrologie, de Indiase chakraleer, de Chinese I Ching en de Joodse Kabbala. Deze methoden worden al eeuwenlang gebruikt in combinatie met de moderne fysica (neutrino’s) en biologie (aminozuren).
Robert Alan Krakower (hierna Ra Uru Hu genoemd) introduceerde het Human Design systeem in 1987 tijdens een achtdaagse spirituele ervaring op het eiland Ibiza.
Het uitgangspunt van een Human Design analyse is de geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats. Hieruit wordt een zogenaamde lichaamsgrafiek of Rave Chart berekend.
Deze Rave Chart toont over welke eigenschappen jij beschikt. Dit zijn de met kleur gemarkeerde gebieden. De ongemarkeerde gebieden daarentegen laten zien waar je extern geconditioneerd kunt worden.
Ook legt de Chart uit hoe je de juiste beslissingen op de voor jou juiste manier kunt nemen en wat jouw levensthema is. De Chart toont dus wie je bent en wie je juist niet bent. Elk mens is uniek en Human Design beschrijft uit welke kenmerken deze uniciteit bestaan.
In principe kan het Human Design systeem op twee verschillende wijzen toegepast worden. Naast de persoonlijkheidsanalyse van afzonderlijke personen (een reading genoemd) zijn er de bedrijfsanalyses (BG5 genoemd). En met deze beide toepassingen hou ik mij bezig: Human Design Readings voor individuen, alsmede BG5 Business Analyses voor individuen, zakelijke partnerschappen en teams.

Astrologie

Astrologie, "de oudste systeemtheorie van de mensheid" (dr. Christof Niederwieser), is geen waarzeggerij, maar een symbolische taal die werkt met 12 verschillende archetypen om de kwaliteit van de tijd van een bepaald moment te beschrijven. Dit kan bijvoorbeeld de geboorte van een persoon zijn of de oprichting van een bedrijf. Deze kwaliteit van tijd beschrijft de kenmerken, sterke punten en uitdagingen die aan een persoon of een bedrijf worden gegeven.
In de loop van de tijd zijn er veel verschillende scholen en methoden ontstaan. Ik gebruik de Astro-Polarity-Methode (APL) volgens Peter-Johannes Hensel en de groepshoroscoop volgens dr. Christof Niederwieser. De APL-methode is uitstekend voor probleemanalyse van een individu en de groepshoroscoop illustreert heel goed hoe mensen binnen een groep met elkaar omgaan en waar de groepsdynamiek concreet verbeterd moet worden.

Cell Structure Design

Cell Structure Design, een open source sociale technologie van Niels Pfläging en Silke Hermann
(CC-BY-SA)
, is een innovatieve manier om een bedrijf te organiseren in de vorm van autonome kleine groepen. In tegenstelling tot de nog steeds wijdverbreide Tayloristische piramidestructuur, die denken en werken van elkaar scheidt, maakt een bedrijf hier onderscheid tussen centrum en periferie. In beide gebieden treden kleine groepen autonoom op als cellen en communiceren zij op ooghoogte via interfaces. De periferie heeft contact met de klant of de markt en handelt autonoom bij de besluitvorming. Het centrum ondersteunt. Organisatie als een perzik in plaats van een piramide - met als doel complexiteit in organisaties te vermijden en tegelijk waardecreatie en innovatie op een marktgerichte en gedecentraliseerde manier te combineren. Met het "neveneffect" van een betere werksfeer.