Guido Busch

Het Human Design Systeem

Een synthese, de optelsom van alle componenten, is meer dan de afzonderlijke componenten op zichzelf. Het Human Design systeem is zo'n synthese. Dit systeem combineert de methoden van de Westerse astrologie, de Indiase chakraleer, de Chinese I Ching en de Joodse Kabbala. Deze methoden worden al eeuwenlang gebruikt in combinatie met de moderne fysica (neutrino’s) en biologie (aminozuren).
Robert Alan Krakower (hierna Ra Uru Hu genoemd) introduceerde het Human Design systeem in 1987 tijdens een achtdaagse spirituele ervaring op het eiland Ibiza.
Het uitgangspunt van een Human Design analyse is de geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats. Hieruit wordt een zogenaamde lichaamsgrafiek of Rave Chart berekend.
Deze Rave Chart toont over welke eigenschappen jij beschikt. Dit zijn de met kleur gemarkeerde gebieden. De ongemarkeerde gebieden daarentegen laten zien waar je extern geconditioneerd kunt worden.
Dus het laat je zien wie je bent en wie je niet bent. De chart legt ook uit hoe je de juiste beslissingen kunt nemen op de voor jou juiste manier. Er zijn verschillende types en het is daarom belangrijk en nuttig je eigen type te kennen. Vooral wanneer je persoonlijke situatie verandert en correcte beslissingen noodzakelijk worden, wordt de toegang tot je individuele besluitvormingsmodus belangrijk.
Ieder mens is uniek en Human Design beschrijft welke eigenschappen deze uniciteit uitmaken. Dit omvat je persoonlijke levensthema, maar ook waar je woont en hoe je je voedsel eet. Dit is ook zeer individueel. Een goed verblijf en dieet bevorderen je welzijn.
In principe kan het Human Design systeem op twee verschillende wijzen toegepast worden. Naast de persoonlijkheidsanalyse van afzonderlijke personen (een reading genoemd) zijn er de business analyses (BG5 genoemd). En met deze beide toepassingen hou ik mij bezig: Human Design Readings voor individuen, alsmede BG5 business analyses voor individuen, zakelijke partnerschappen en teams.

Astrologie

Astrologie, "de oudste systeemtheorie van de mensheid" (dr. Christof Niederwieser), is geen waarzeggerij, maar een symbolische taal die werkt met 12 verschillende archetypen om de kwaliteit van de tijd van een bepaald moment te beschrijven. Dit kan bijvoorbeeld de geboorte van een persoon zijn of de oprichting van een bedrijf. Deze kwaliteit van tijd beschrijft de kenmerken, sterke punten en uitdagingen die aan een persoon of een bedrijf worden gegeven.
In de loop van de tijd zijn er veel verschillende scholen en methoden ontstaan. Ik gebruik de Astro-Polarity-Methode (APL) volgens Peter-Johannes Hensel en de groepshoroscoop volgens dr. Christof Niederwieser. De APL-methode is een doeltreffende astrologische procedure om de levensbepalende onevenwichtigheden van een persoon snel en veilig te herkennen en weer in evenwicht te brengen en tegelijkertijd bij te dragen tot de persoonlijke ontwikkeling.
Er zijn 38 astrologische constellaties die uitdagend en zelfs levensbepalend kunnen zijn. Dit zijn leerthema's die in je leven ontwikkeld moeten worden. Je astrologische radix (geboortebeeld) laat me zien welke potentieel uitdagende thema's je precies hebt en hoe je die kunt oplossen.